Zastrzeż kartę

W przypadku zgubienia karty lub jej kradzieży natychmiast należy ją zastrzec dzwoniąc na numer telefonu (22) 692-24-39.

Duplikat możesz zamówić pod numerem telefonu (22) 575-07-07.