Karta kultura+

Przez kulturę do serca...
Pracownika

Nowa karta kultura+VISA jest innowacyjną formą świadczenia pozapłacowego dla firm, które pragną zmotywować, docenić, czy nagrodzić swoich pracowników. Źródłem finansowania w przypadku karty kultura+VISA może być zarówno Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, jak i wolne środki obrotowe.

JEDYNA TAKA KARTA NA RYNKU

KORZYŚCI DLA FIRMY:

  • karta kultura+VISA  akceptowana jest wyłącznie przez placówki kulturalno-oświatowe, dlatego odpowiada definicji zwolnienia podatkowego na cele kulturalne do kwoty 380 zł,
  • bezgotówkowa forma rozliczeń z pracownikami – brak problemów organizacyjnych dla działów HR, brak konieczności sprawdzania faktur,rozliczania wydatków itp.,
  • gotowe rozwiązanie – brak konieczności podpisywania pojedynczych umów z dostawcami,
  • wartość kart kultura+VISA  finansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie powoduje zwiększenia podstawy wymiaru składki ZUS,
  • efektywne wydatkowanie i pełna kontrola środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • zwiększenie i wzmocnienie lojalności oraz motywacji pracowników,

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • umożliwia Pracownikowi rozwój kulturalny, pozostawiając przy tym swobodę wyboru czasu i miejsca realizacji swoich upodobań,
  • powszechna akceptacja karty we wszystkich ośrodkach kulturalno-oświatowych (kina, teatry, fi filharmonie, wystawy, galerie),
  • z kartą kultura+VISA   możliwość zakupu biletów do kina i teatru przez Internet,
  • możliwość skorzystania ze specjalnie wyselekcjonowanych zniżek do karty kultura+VISA   oraz z innych akcji promocyjnych.

Regulamin użytkowania karty

NASI PARTNERZY