Karta wakacje+

Nowa karta wakacje+VISA jest wyjątkową formą świadczenia urlopowego lub dofinansowania wypoczynku pracow- ników i dzieci z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub wolnych środków obrotowych. Dzięki karcie wakacje+VISA pracodawca umożliwia pracownikom lub ich dzieciom spędzenie wypoczynku dopasowanego do ich indywidualnych potrzeb, spełniając wszystkie wymogi ustawy o ZFŚS i co najważniejsze znacznie upraszczając pracę działów HR.

JEDYNA TAKA KARTA NA RYNKU

KORZYŚCI DLA FIRMY:

 • bezgotówkowa forma rozliczeń pracowników – brak problemów organizacyjnych dla działu HR, brak konieczności sprawdzania faktur, rozliczania wydatków, itd.,
 • znacznie większa wartość dofinansowania do wczasów i wypoczynku pracownika za sprawą specjalnie przygotowanego programu rabatowego,
 • realizacja środków wyłącznie na cele socjalne – pełna zgodność z ustawą ZFŚS,
 • brak konieczności podpisywania pojedynczych umów z dostawcami usług rekreacyjnych,
 • kompleksowa obsługa i rozliczenie po stronie Bonus Systems,
 • prosty i bezpieczny sposób dofinansowania wypoczynku pracowników i ich dzieci.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • wartość świadczenia może być przelana na kartę (w 2010 r. odpis na jedną zatrudnioną osobę wynosi 1 047,84 zł),
 • w przypadku dofinansowania wypoczynku dzieci; dopłaty są zwolnione z podatku od osób fizycznych pod warunkiem, że wypoczynek jest organizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie,
 • bez zbędnych formalności – prosty sposób dofinansowania wczasów i wycieczek krajowych oraz zagranicznych, wypoczynku dzieci i młodzieży do 18 roku życia np. kolonie, obozy, zimowiska, rajdy,
 • powszechna akceptacja karty we wszystkich biurach podróży posiadających terminale płatnicze w Polsce i na świecie,
 • wypoczynek dostosowany do indywidualnych gustów i potrzeb pracowników,
 • atrakcyjne zniżki na wyjazdy i wczasy – szeroki wybór ofert promocyjnych (ośrodki Spa, ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, biura podróży, przewozy, wycieczki, bilety lotnicze).

Regulamin użytkowania karty