Kontakt

Bonus Systems Polska Spółka Akcyjna 

Grupa Chèque Déjeuner
Wola Court; ul. Górczewska 124
01-460 Warszawa

dane rejestrowe Spółki:
ul. Żupnicza 17
03-821 Warszawa

Centrum Informacji:
tel.: 22 575 07 7722 575 07 77
fax.: 22 575 07 78

www.bonussystems.pl e-mail: bonus@bonussystems.pl

Robert Bogacki
Dyrektor Sprzedaży
tel. 22 575 07 0022 575 07 00
e-mail: robert.bogacki@bonussystems.pl

Kapitał Akcyjny 8 617 380 PLN w pełni opłacony,
Zarząd: Marta Nagy
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000136922; NIP: 522-26-55-307 

CallSend SMSAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype