Pomaganie nic nie kosztuje!

Fundacja "Droga Życia" jest organizacją pożytku publicznego, która działa od 1993 na rzecz dzieci i osób starszych. Wspieramy programy dzięki którym dzieci zdobywają nowe umiejętności i poszerzają swoją wiedzę. Organizujemy kolonie oraz ferie dla dzieci z rodzin najuboższych. Pomagamy też osobom starszym w codziennych obowiązkach i zmaganiach z różnymi problemami.

Celem statutowym Fundacji, zgodnie z jej statutem, jest inicjowanie wszelkich przedsięwzięć służących niesieniu pomocy oraz działanie na Rzecz Kultury:

• Pomoc dzieciom, zwłaszcza z najuboższych rodzin, m.in. organizowanie wypoczynku, rekreacji;
• Pomoc emerytom, rencistom i inwalidom, zwłaszcza pomoc materialna i finansowa;
• Gromadzenie środków finansowych i zasobów materiałowych w celu realizacji programu Fundacji;
• Organizowanie ruchu społecznego i skupienia wokół idei Fundacji działaczy sfery socjalno-bytowej;
• Działanie na Rzecz Kultury, sztuki ,ochrony dóbr kultury i tradycji.

Jak przekazać 1%?

Wystarczy napisać 5 słów

SPRAWDŹ  

Wspieraj, razem z Bonus Systems, Fundację Droga Życia i przekaż 1%

Fundacja Droga Życia, ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa, http://www.fundacjadrogazycia.org