Bon żywieniowy

Bony żywieniowe to wygodny i bezpieczny system finansowania posiłków i napojów dla pracowników. Bony zapewniają pracownikom swobodę w wyborze czasu i rodzaju codziennego posiłku, a firmom upraszczają rozliczenia i księgowanie wydatków związanych z posiłkami dla pracowników. Decydując się na korzystanie z bonów żywieniowych firma odnosi wymierne korzyści finansowe. Wartość bonów żywieniowych:

 • nie jest obciążona składką ZUS do kwoty 190 złotych miesięcznie,
 • stanowi dla firmy koszt uzyskania przychodu,
 • nie podlega ustawie o VAT.

OSZCZĘDNOŚĆ 

Porównanie podwyżki w gotówce i bonach w skali miesiąca,
przy pensji zasadniczej 2 500 PLN przed podwyżką brutto.

Dzięki zastosowaniu bonów Twoja firma zaoszczędzi!

KORZYŚCI DLA FIRMY

Bony żywieniowe Bonus Systems Polska S.A. to:

 • dogodny system organizacji żywienia w firmie, zapewniający wszystkim pracownikom codzienny posiłek,
 • uproszczona forma rozliczania i księgowania wydatków na posiłki,
 • nowoczesne narzędzie polityki motywacyjnej zwiększające efektywność pracowników.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA

 • swoboda wyboru czasu i rodzaju posiłku,
 • długi termin realizacji bonów,
 • dostęp do szerokiej, ogólnopolskiej sieci punktów realizujących bony.

Bony żywieniowe Bonus Systems zabezpieczone są przed sfałszowaniem najnowocześniejszymi technologiami.

BONY ŻYWIENIOWE NA CELE PROFILAKTYCZNE

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje.

Od 1 stycznia 2003 r. posiłek profilaktyczny dla pracowników można zastąpić bonami żywieniowymi.

Wartość otrzymanych przez pracowników bonów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych oraz artykułów spożywczych w przypadku, gdy pracodawca pomimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Art. 21 ust. 1 pkt 11, 11a i 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)

Wartość przekazanych pracownikowi bonów profilaktycznych również:

 • nie podlega składce ZUS,
 • stanowi koszt dla firmy.

NOMINAŁY

 • 3 - 5 - 10 złotych
 • inne nominały na życzenie firmy

Regulamin bonów żywieniowych